Skip to main content

Forskellen mellem kvalitetskontrol og kvalitetssikring

Hvad er det lige forskellen er på kvalitetssikring og kvalitetskontrol? Det og meget mere afklarer vi her i blogindlægget, ligesom vi også forklarer, hvad et godt kvalitetsstyringssystem kan gøre for bundlinjen i din virksomhed. God kvalitet bør aldrig være dyre end dårlig kvalitet.

1# Hvad er et kvalitetsstyringssystem (quality management systems / QMS)?

For at forklare forskellen mellem kvalitetssikring og kvalitetskontrol er det vigtigt at forstå følgende:

For det første er der mange mennesker, der tror, at kvalitetssikring og kvalitetskontrol er det samme. Faktisk bruger flere producenter selv de to begreber i flæng. Men der er forskel. Kvalitetssikring sker upstream i produktudviklingens start, hvor kvalitetskontrol udføres downstream under produktionen eller endda efter produktionen.

For det andet udgør kvalitetssikring og kvalitetskontrol tilsammen et overordnet system, kendt som et kvalitetsstyringssystem (QMS). Ifølge ISO 9000:2015: Kvalitetsstyringssystemer – Fundamentals and Vocabulary er et kvalitetsstyringssystem et sæt af forretningsprocesser, metoder, politikker, dokumenteret information og værktøjer, der gennemsyrer en hel virksomhed.

Når et kvalitetsstyringssystem er implementeret korrekt, er det designet til at forsikre – hvis ikke garantere – interne interessenter, kunder, forsyningskædepartnere og mere, at et produkt konsekvent opfylder kvalitetskrav og overholder markedskrævende standarder.

Et velfungerende kvalitetsstyringssystem er afgørende, når producenterne vil reducere deres kvalitetsomkostninger (cost of quality / COQ), hvilket inkluderer aggregerede omkostninger til at forebygge og rette op på dårlig kvalitet. Ifølge American Society for Quality (ASQ) oplever nogle producenter kvalitetsomkostninger på helt op til 40% af bruttosalget – og generelt ligger omkostningerne på mellem 5% og 30%.

Desværre tror de fleste ledere, at deres virksomheders kvalitetsomkostninger er mindre end 5% eller endnu værre – de ved slet ikke, hvad det er.  Og det dur ikke, så her er et eksempel.

Lad os sige, at en producent har 100 millioner kr i bruttoindtægt. Hvis 20 % af dets indtægter er påvirket af dårlig kvalitet, er det næsten 20 mio. kr om året – eller omkring 77.000 kr om dagen på en arbejdsuge. Det er mange penge, og det er virksomhedens kvalitetsomkostninger. Så vil du reducere din virksomheds kvalitetsomkostninger, så bør du både kigge på jeres kvalitetssikring og kvalitetskontrol.

2# Hvad er kvalitetssikring?

Kvalitetssikring er en proaktiv procesbaseret metode, der skal forhindre kvalitetskontrolproblemer hos produkter, før de udvikles og implementeres. Helt overordnet er kvalitetssikring en forebyggende handling.

Producenter implementerer kvalitetssikring ved at definere og planlægge kvalitetssikringsprocessen, dokumentere den samt udvælge værktøjer såsom tjeklister, der skal sikre den samt uddanne personale i overensstemmelse hermed.

Når processen er kortlagt og gennemført, bliver der normalt også udført periodiske audits. Det gør man for at validere, om kvalitetssikringsprocessen respekteres samt om den kan optimeres.

3# Hvad er kvalitetskontrol?

Kvalitetskontrol finder sted efter, at kvalitetssikringsprocessen er defineret. I modsætning til kvalitetssikringen, der er baseret på struktur og effektiv planlægning, er kvalitetskontrollen produkt- eller servicebaseret. Det primære mål er her at sikre, at der ikke er fejl i et produkt eller service, samt at kvalitetskravene bliver opfyldt.

På nogle måder kan kvalitetskontrol dermed opfattes som værende en mere reaktiv metode. For hvor man i kvalitetssikringen planlægger, at produkter skal være af en bestemt kvalitet, identificerer og retter man i kvalitetskontrollen eventuelle fejl på det færdige produkt, inden det leveres til kunderne. I en kvalitetskontrol gør man altså brug af omfattende test og inspektioner til at overvåge kvaliteten af det færdige produkt.

Hvis en producent er grundig med sin kvalitetssikring, vil der opstå færre kvalitetsproblemer og omkostninger i kvalitetskontrolfasen. Et stramt greb om både kvalitetssikring og kvalitetskontrol betyder mindre kvalitetsomkostninger og en bedre bundlinje for virksomheden.

4# Omkostninger og konsekvenser af dårlig kvalitetssikring

 Det er dog ikke omkostningsfrit at arbejde med god kvalitet. Faktisk er der en række omkostninger.

Forebyggelsesomkostninger

Forebyggelsesomkostninger er alle omkostningerne, der er forbundet med udvikling og vedligeholdelse. Det gælder alt fra det overordnede kvalitetssystem til f.eks. etablering af kvalitetssikringsprocesser. Forebyggelsesomkostninger omfatter: kvalitets- og procesplanlægning, gennemgang af nye produktspecifikationer, personaleuddannelse og -evaluering, kvalitetsforbedringsprojekter m.fl.

Når et kvalitetsstyringssystem og kvalitetssikring er korrekt opsat i en virksomhed, kan forebyggelsesomkostningerne faktisk virke som en investering. For det kan nemlig være med til at afbøde påvirkningen af produkter af dårlig kvalitet, når de kommer på markedet – og bevarer rentabiliteten.

Vurderingsomkostninger

Producenten pådrager sig vurderingsomkostninger, når en leverandør eller kunde skal vurdere deres indkøbte dele, materialer, produkter eller tjenester. Alt sammen for at sikre, at købet opfylder ydeevnekrav, kvalitetsstandarder og/eller industriforskrifter

Eksempler på vurderingsomkostninger er: verifikationer af indgående køb, kvalitetsaudits, felt- og kalibreringstest, udvikling af kvalitetskontrol, inspektions- og testrapporter (både under proces og under endelige vurderinger) osv. Vurderingsomkostninger medvirker til, at kunderne og leverandørerne fortsat har tillid til, at produkterne lever op til deres kvalitetsstandarder.

Interne fejlomkostninger

Interne fejlomkostninger opstår, når produkter og tjenester ikke opfylder kvalitetskravene eller kundernes behov. Disse kvalitetsproblemer opdages, før produkter og tjenester leveres til kunderne.

Interne fejlomkostninger inkluderer:

 • Grundårsager og fejlanalyser
 • Omdesign, omarbejdning, udbedring og genafprøvning
 • Skrot, lagermangel, ekstra indkøbsomkostninger
 • Nedetider og forsinkelser i produktionen
 • Ekstra arbejdskraft eller ressourceomfordeling

Eksterne fejlomkostninger

Eksterne fejlomkostninger består af defekte produkter, hvor fejlen først er fundet efter, at produktet eller servicen er leveret til en ekstern kunde. Bortset fra omkostningerne der er forbundet med eksterne fejl, kan en producents varemærkeimage også blive væsentlig påvirket af kundernes opfattelse af dårlig kvalitet og utilfredshed.

Eksterne fejlomkostninger inkluderer:

 • Klagebehandling
 • Kunde- og teknisk support
 • Garantikrav
 • Returneringer og tilbagekaldelser, inklusive transportomkostninger
 • SLA-straffe
 • Reparationer og servicering
 • Andre former for kompensation
 • Juridiske problemer med kunder, leverandører eller reguleringsorganer
 • PR-omkostninger

5# Strategier til at reducere de samlede kvalitetsomkostninger (COQ)

En producents samlede kvalitetsomkostninger kan beregnes på følgende måde:

Kvalitetsomkostninger = (Forebyggelsesomkostninger + Vurderingsomkostninger) + (Interne fejlomkostninger + Eksterne fejlomkostninger)

Det er her vigtigt at bemærke, at de samlede kvalitetsomkostninger ikke vil stige, hvis du vælger at investere i god kvalitet. Tværtimod. For med de rigtige investeringer og optimeringer i jeres kvalitetsstyringssystem og kvalitetssikringsprocesser, burde prisen på god kvalitet at falde. Hvis I ønsker at reducere jeres samlede kvalitetsomkostninger, er den vigtigste opgave at sikre, at prisen på god kvalitet er lavere end prisen på dårlig kvalitet.

Ved proaktivt at arbejde med kvalitet fra begyndelsen af en produkt- eller serviceudviklingsproces, vil omkostningerne ved dårlig kvalitet også falde.

En måde hvorpå producenten kan skære ned på sin omkostninger til god kvalitet, er ved at integrere nye teknologier. Det kan f.eks. være 3D-opmåling og automatiserede kvalitetskontrolløsninger.

På trods af forhåndsinvesteringen har disse løsninger vist sig at være uvurderlige, når det kommer til at forbedre kvaliteten på en lang række af produkter. Og derudover har det også hjulpet producenter med at håndtere de mange driftsmæssige udfordringer, der er forbundet med kvalitetssikring og kvalitetskontrol.

Vil du vide mere om 3D-scanning og kvalitetskontrol, så kan du læse mere lige her.

Det oprindelige blogindlæg er skrevet af Creaform og kan findes her.

Dato
2. juni 2023
Del opslag