​3D-scanning dokumenterer kvaliteten af store stålemner​

Bladt Industries A/S har haft stor succes med at anvende 3D scanning til verificering af den høje kvalitet på kritiske dele af virksomhedens komplekse offshore-stålkonstruktioner.

Bladt Industries har indgået aftale med den vestjyske 3D virksomhed Kvejborg ApS om at udføre 3D- scanning af de flanger, der forbinder den nedre og øvre del af overgangsstykker til offshore-vindmølleparker. Flangerne har en diameter på seks meter eller mere. Flangerne har huller for bolt-montage hele vejen rundt. Via 3D scanningen verificeres og dokumenteres det meget præcist, at flangen ikke har fejl med hensyn til planhed og tilt.

Overfladen af flangen inddeles indledningsvis i otte områder, som hver for sig scannes med en håndscanner, hvor resultatet af scanningen er otte filer med millionvis af målepunkter. Hver af filerne med de rå data fylder omkring 1 gigabyte, men reduceres til kun at fylde omkring 125 megabyte pr. stk. når de er konverteret til det såkaldte STL/Mesh-format, der anvendes til kortlægningen af kvaliteten af emner.

Filerne bearbejdes efterfølgende hos Kvejborg med en særlig måle software og holdes op mod cad-filer fra Bladt Industries' egne designsystemer. Herved dannes et 3D kort over overfladen, der med en farveskala angiver størrelsen af selv de allermindste afvigelser og dokumenterer, at eventuelle afvigelser holder sig inden for de givne krav.

3D scanning resulterer i en blivende dokumentation, som man kan måle på, selv efter selve flangen er sejlet afsted til sit mål på havet. Dermed er det muligt atter at verificere, at kravene til kvaliteten er overholdt til punkt og prikke. 

”Vi har løbende samarbejdet med Bladt Industries om verifikation af kvalitet, men det er helt nyt, at vi kan 3D scanne hele overfladen på en flange af denne størrelse. Der er ikke andre 3D-virksomheder herhjemme, der kan gøre noget lignende. Vi vurderer at metoden direkte kan anvendes af en række andre virksomheder med behov for præcis dokumentation for eksempel store konstruktioner i stål eller andre materialer” forklarer administrerende direktør Søren Kvejborg, Kvejborg ApS.

​Fakta om Bladt Industries A/S

Bladt Industries A/S med hovedsæde i Aalborg er en international entreprenørvirksomhed stiftet i 1965 med speciale i store og komplekse stålkonstruktioner. Virksomheden opererer inden for de tre kerneforretningsområder vind- og vedvarende energi, olie og gas energi samt infrastruktur.

Kompetencerne omfatter blandt andet fundamenter og transformerstationer til offshore vindmølleprojekter, sugeankre, topsides og jackets til olie- og gasprojekter samt bygninger, broer og havneanlæg til infrastrukturelle projekter

​Vores kunder omfatter bl.a.:

Kvejborg ApS
CVR: 35387579

​Telefon: 40 72 16 87

Algade 31, Koldby, 7752 Snedsted 

Sociale medier​